Послуги

Започаткування медичного бізнесу:

 • підбір бізнесової моделі
 • розробка бізнесплану
 • формування та підтримка позитивного іміджу ЗОЗ
 • підбір приміщення
 • впровадження та контроль відповідності вимогам ДБН, СНіП, в тому числі з питань доступності для осіб з інвалідністю
 • реєстрація суб’єкта господарювання
 • реєстрація торгової марки
 • ліцензування медичної практики, діяльності, пов’язаної з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекусорів
 • акредитація закладу охорони здоров’я

Супровід медичної діяльності:

 • ліцензування медичної практики, діяльності, пов’язаної з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекусорів
 • акредитація закладу охорони здоров’я
 • розробка та впровадження локальних актів у сфері трудового права, в тому числі колективного договору
 • оформлення та ведення кадрової документації
 • супровід з бухгалтерського обліку
 • консультування у сфері податків та інвестицій
 • розробка та впровадження первинної медичної документації
 • супровід співпраці з НСЗУ
 • метрологічна повірка ЗВТ

Судовий супровід та захист інтересів медиків:

 • підготовка до планових перевірок
 • контроль дотримання законності в ході проведення перевірок контролюючими органами (Держпраці, МОЗ, ДФС)

Наші юристи допоможуть Вам обрати найефективніший спосіб ведення медичного бізнесу.

Адвокатське об’єднання «ІМУНІТЕТ» забезпечує провадження медичної практики згідно з законодавчими умовами. Ми здійснимо розробку усіх локальних правових актів, які передбачені законодавством України як обов’язкові для здійснення медичної практики закладами охорони здоров’я.

Адвокатське об’єднання «ІМУНІТЕТ» забезпечує надання таких юридичних послуг:

Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

 • юридичний та фінансовий консалтинг;
 • юридичний супровід на будь-якому етапі створення чи функціонування закладу охорони здоров’я, в тому числі під час процедури реорганізації;
 • оформлення документів для ліцензування господарської діяльності з медичної практики, зокрема правовий супровід при отриманні ліцензії та внесення до неї відповідних змін, юридичний аудит дотримання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, моніторинг рішень про отримання та відмову ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;
 • допомога в проходженні акредитації закладу, в тому числі юридичний аудит перед проходженням акредитації, правовий супровід при отриманні акредитаційного сертифікату;
 • супровід при здійсненні планових та позапланових перевірок Міністерством охорони здоров’я України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державною службою України з питань праці тощо іншими контролюючими органами;
 • ведення кадрового діловодства закладу охорони здоров’я, зокрема організація трудових правовідносин в процесі оптимізації кадрового потенціалу, працевлаштування та звільнення працівників, додержання трудового законодавства та правил з охорони праці;
 • супровід безперервного професійного розвитку та атестації фахівців у сфері охорони здоров’я;
 • складання проектів локальних актів закладу охорони здоров’я;
 • розробка та впровадження колективного договору, консультування та супровід трудових відносин, в тому числі розробка індивідуальних трудових договорів;
 • захист та представництво інтересів суб'єктів підприємницької діяльності, їхніх працівників в судах, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в тому числі підготовка претензії, проведення переговорів з керівництвом закладу охорони здоров’я;
 • правова допомога в організації та управлінні охороною здоров’я в закладах охорони здоров’я.

Для фізичних осіб:

 • захист та представництво прав і законних інтересів пацієнтів, в тому числі стягнення компенсації за неправильний діагноз, неправильне лікування, порушення медичної таємниці, при заподіянні шкоди здоров’ю пацієнта;
 • аналіз договірних відносин у сфері медицини;
 • встановлення факту здійснення лікарської помилки, допущення халатності, розкриття лікарської таємниці тощо;
 • допомога в отриманні матеріального і/або морального відшкодування за неякісно надані медичні послуги;
 • допомога в отриманні компенсації коштів, витрачених на діагностику та лікування, у разі заподіяння шкоди здоров’ю пацієнта;
 • консультування з питань страхування життя і здоров’я.

СУДОВА ПРАКТИКА

Висококваліфікована правнича допомога у справах:

 • Цивільних
 • Трудових
 • Господарських
 • Адміністративних
 • Кримінальних

В процесі здійснення правничої допомоги, надаються такі види послуг:

 • Посередництво в переговорах між сторонами конфлікту, як досудова форма врегулювання спору
 • Вироблення тактики і стратегії судового захисту, з урахуванням оцінки і аналізу ризиків та інших складових, що дає змогу прогнозувати результати судового розгляду, а також його економічну доцільність
 • Складання процесуальних документів (заяв, скарг, клопотань, тощо), які необхідні для захисту прав та інтересів клієнта в судовому порядку
 • Залучення експертів з питань права для надання висновків в інтересах клієнта
 • Консультації щодо поведінки клієнта під час його участі в судових засіданнях
 • Представництво інтересів клієнта в судах всіх інстанцій та юрисдикцій
 • Юридичний супровід виконавчого провадження.
© 2022 Адвокатське об’єднання "Імунітет"